Công trình The Sang Residence

Công trình The Sang Residence

Công ty thi công : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Dacinco

Khối lượng bê tông (m3) : 25.000 m3

Trụ Sở Hải Quan Đà Nẵng

Trụ Sở Hải Quan Đà Nẵng

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 11.000 m3

Trụ Sở Ngân Hàng Vietcombank

Trụ Sở Ngân Hàng Vietcombank

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 11.000 m3

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Trường ĐH Duy Tân

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Trường ĐH Duy Tân

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 13.000 m3

Mikazuki Spa & Hotel Resort

Mikazuki Spa & Hotel Resort

Công ty thi công : TCT CP XNK & XD Việt Nam Vinaconex

Khối lượng bê tông (m3) : 23.000 m3

COCOBAY Đà Nẵng

COCOBAY Đà Nẵng

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 10.000 m3

Công trình FPT Complex

Công trình FPT Complex

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 22.000 m3

Công trình FPT School

Công trình FPT School

Công ty thi công : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Dacinco

Khối lượng bê tông (m3) : 22.000 m3

Khách sạn Hoàng Cường

Khách sạn Hoàng Cường

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 11.300 m3

Bảo Tàng Đà Nẵng

Bảo Tàng Đà Nẵng

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 12.000 m3

Công Viên Châu Á – Aisa Park

Công Viên Châu Á – Aisa Park

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 15.000 m3

TOYOTA Đà Nẵng

TOYOTA Đà Nẵng

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 6.000 m3

Tháp Ven Sông Bạch Đằng

Tháp Ven Sông Bạch Đằng

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 12.300 m3

Wyndham Soleil Đà Nẵng

Wyndham Soleil Đà Nẵng

Công ty thi công : Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Khối lượng bê tông (m3) : 30.000 m3

Cảng Chân Mây

Cảng Chân Mây

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 10.200 m3

Nút Giao Thông Phía Tây Cầu Trần Thị Lý

Nút Giao Thông Phía Tây Cầu Trần Thị Lý

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 11.000 m3

Hệ Thống Cầu Vượt Cao Tốc La Sơn – Túy Loan

Hệ Thống Cầu Vượt Cao Tốc La Sơn – Túy Loan

Công ty thi công : Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 20.000 m3

Mikazuki Spa & Hotel Resort

Công ty thi công : TCT CP XNK & XD Việt Nam Vinaconex

Khối lượng bê tông (m3) : 23.000 m3

Hầm Chui Điện Biên Phủ

Hầm Chui Điện Biên Phủ

Công ty thi công: Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 10.000 m3

Hầm Mũi Trâu

Hầm Mũi Trâu

Công ty thi công: Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông (m3) : 5.200 m3