Khu Công viên phần mềm số 2 được xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng. Giúp tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công, khơi thông nguồn vốn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số.

Do ban Quản lý dự đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng trực tiếp làm chủ đầu tư, Khu Công viên phần mềm số 2 là công trình có tính chiến lược của Đà Nẵng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Cùng với việc thi công của Công ty Cổ phần Vinaconex 25, chúng tôi – Bê Tông Vinaconex 25 đã cung cấp tổng số 15.000 m3 bê tông thương phẩm cho dự án này. 

Đà Nẵng thông tin về dự án công viên phần mềm số 2 đầu tư gần 800 tỷ

Tên công trình: Khu Công viên phần mềm số 2

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng 

Công ty thi công: Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Khối lượng bê tông: 15.000 m3

Diện tích: 28.573 m2

Địa điểm: Phường Thuận Phước, quận Hải Châu

Hoàn thành: 2022