HỆ THỐNG

XE BƠM BÊ TÔNG

XE BƠM BÊ TÔNG

KCP

Tầm với cao nhất 52m

XE BƠM BÊ TÔNG

KCP

Tầm với cao nhất 38m

XE BƠM BÊ TÔNG TĨNH

EVERDIGM TP 1012

Công suất 90m3/h

XE BƠM BÊ TÔNG

JUNJIN

Tầm với cao nhất 43m

xe vận chuyển bê tông Vinaconex 25

XE BƠM BÊ TÔNG

JUNJIN

Tầm với cao nhất 37m

HỆ THỐNG

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

 

 

 

TRẠM

TRỘN

 

BÊ 

TÔNG 

THƯƠNG

PHẨM

XE VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG

HUYNDAI

Dung tích 7m3

gia be tong tuoi da nang

XE VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG

HOWO

Dung tích 10m3 – 14m3