BÊ TÔNG BỀN SUNFAT (CHỐNG XÂM THỰC)

Bê tông tươi bền sunfat là loại bê tông tươi đặc biệt, sử dụng xi măng bền sunfat hoặc phụ gia bền sunfat, có khả năng chống ăn mòn cho bê tông tươi và cốt thép trong môi trường xâm thực (nước biển, nước thải…), phù hợp với các công trình gần biển, hồ xử lý nước thải, kè biển…

Giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bởi các yếu tố xâm thực cho bê tông tươi và cốt thép.

Tăng cường khả năng chống thấm cho bê tông tươi.

Giảm chi phí sửa chữa cho công trình.

Sử dụng xi măng bền sunfat (bền sunfat thường và bền sunfat cao) hoặc phụ gia bền sunfat trong bê tông.

Tối ưu cấp phối, đảm bảo tính đặc chắc tốt nhất cho bê tông tươi.

Tỷ lệ N/X thấp, bê tông hàm lượng lỗ rỗng thấp, tăng khả năng chống câm thực.

Danh mục:
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo